Förankringsgrund och Primers på en putsad vägg?

Förankringsgrund eller primers binder partiklar på den vägg eller yta som ska målas. Den här typ av produkter förbereder själva grunden och ökar vidhäftningsförmågan markant. Det är oftast en förutsättning att applicera någon form av primer på t ex. nya väggar som aldrig varit målade på tidigare eller på t ex. nyspacklade väggar eller där man byggt upp väggar med gipsplattor. Förutom att binda partiklarna till sig, så mättar primers ytan vilket leder till att du sparar in på mängden målarfärg då denna inte sugs upp och i sig mättar väggen.

Så grundar du väggen med förankringsgrund

  1. Är väggen helt nyspacklad så ska den slipas först så att alla eventuella ojämnheter försvinner. Var också noga med att borsta av allt slipdamm och se till att väggen är helt ren och torr innan du applicerar en primer.
  2. När väggen är helt jämn och det värsta slipdammet är avlägsnat, kan du börja applicera primern eller förankringsgrund. Det krävs ingen speciell metod eller teknik vid applicering i och med att den efterföljande målarfärgen kommer täcka och dölja primern.
  3. Är underlaget mycket sugande, så är det en god idé att applicera två lager med primer för att verkligen säkerställa optimal mättnad hos underlaget.
  4. Torktiden på en primerprodukt varierar beroende på vilken typ av förankringsgrund som använts.

Är det viktigt att jobba med förankringsgrund?

Ja! Om du ska behandla dina väggar i hemmet och önskar det bästa, snyggaste och mest hållbara resultatet så är en primerprodukt A och O! En förankringsgrund skapar en enhetlig och jämn yta vilket gör att slutfinishen på ditt målarprojekt blir vackrare och jämnare. Utöver detta så binder primern eventuella partiklar och damm (dvs. det finaste dammet som inte kan ses med blotta ögat) vilket innebär att den efterföljande steg inte blir negativt påverkad – detta oavsett om det är målarfärg eller t ex. tapet som ska upp på väggen.

Hur länge ska en förankringsgrund eller primer torka?

Som regel är en primerprodukt beröringstorr redan efter ett par timmar och övermålningsbar efter 4-12 timmar. Detta är helt och hållet beroende på typen av produkt som använts och vi rekommenderar alltid att man följer anvisningarna tillhörande produkten.

Spärrgrund och häftgrund. Är det någon skillnad på olika sorters primerprodukter?

Ja! Det är skillnad på de olika typer av grundningsprodukter. Hos Gebenna.com säljer vi förankringsgrund för både inomhus- och utomhusbruk samt förankringsgrund till våtutrymmen som kan användas direkt i våtzonerna.

När man talar om primers och grundningsprodukter, delas dessa upp i två kategorier: spärrgrund och häftgrund.

Spärrgrund

En spärrgrund använder du om det finns risk för att något riskerar att tränga genom målarfärgen. Det kan vara t ex. en gammal fuktskada, nikotinfläckar eller om kvistmärken på t ex. trätaket (som kan blöda) ska täckas.

För dessa ändamål kan du med fördel använda vår Isolerande Primer. Denna produkt finns i kulörerna vit och bruten vit och kan målas över med valfri vanlig målarfärg.

Häftgrund

Häftgrund, som också kallas för förankringsgrund, är optimal om ytan eller underlaget är helt nytt, mycket sugande eller om du bara vill försäkra dig om bästa möjliga vidhäftningskapacitet för efterföljande produkter. Skillnaden mellan de olika typer av primerprodukter är om de är speciellt anpassade till ytor av t ex. trä, gips, betong samt för putsade ytor eller ytor av metall.

Förankringsgrund till gips, betong, eller putsade ytor

Oavsett vilket underlag som används, så är produkterna utvecklade för samma ändamål – dvs. att binda till sig dammpartiklar och andra mikroskopiska partiklar för att säkra optimal vidhäftning hos den efterföljande färgen.  Hos Gebenna.com hittar du många olika typer av primers – så det finns en för varje ändamål.

Primacol Primagrunder är en allroundprodukt som kan användas både för inomhus- som utomhusbruk. Primagrunder ökar vidhäftningen och höjer bindstyrkan på ytor som ska målas eller dekoreras. Produkten häftar på de mest besvärliga underlag och skapar ett skikt som tillåter god häftning hos efterföljande produkter. Som tidigare skrivit, så passar den här produkten perfekt att användas på besvärliga underlag som t ex. glas eller andra typer av absorberande ytor.

Primacol Primagrund Gelé är en professionell primer till målarfärg, för vidhäftning, puts och tapet. Produkten är optimal för att grunda ytor gjorda av t ex. betong, gips, kalkcement och andra typer av putsade ytor. Produkten kan även appliceras som en skyddande film på betongytor, där den underlättar hållbarheten samt rengöringen. Gelén tränger in på djupet och stärker samt skyddar ytan mot fukt samtidigt som den reducerar porösiteten och absorptionen hos underlaget. En annan enorm fördel med denna produkt är att den är i geléform, vilket innebär att den är helt droppfri.

Dekorativ Primer från Primacol är en vit akrylfärg som används som primer vid målning inomhus. Produkten karaktäriseras av den höga täckkapacitet och den perfekta vidhäftningen till ytan. Primerns rekommenderas till tegelväggar, puts, betong, gips och tapet. Utöver att säkra optimal vidhäftning förhindrar den också att underlaget suger upp för mycket målarfärg.

Primacol Betongprimer är en vattenbaserad produkt som är optimal när du ska prima mineraliska underlag så som puts och betong. Anti-smutsimpregneringen innebär att den reducerar dammpartiklar på betongytor.

Förankringsgrund till trä

Skandinavisk Trägrundfärg från Primacol är en transparent, vattenlöslig produkt som skyddar trädetaljer, snickerier och andra träverk, både inomhus som utomhus. När produkten appliceras förhindrar den att garvsyran, i träet, tränger genom.  Detta innebär att den motverkar gulnande och andra färgskiftningar på ytan. Vidare är produkten oerhört enkel att jobba med och säker för både användaren samt miljön.

Förankringsgrund till metall

Primacol KontaktPrimer är speciellt framtagen för att stärka vidhäftningen på besvärliga underlag. KontaktPrimern skapar ett skikt som säkrar vidhäftningen samtidigt som den förbereder ytan för den efterföljande målarfärgens täckningskapacitet.

Köp primer och förankringsgrund hos Gebenna.com

Hos oss hittar du allt du kan tänkas behöva för att grunda dina väggar – detta oavsett om det är inomhus, utomhus, om det är till en vattenskurad vägg eller en putsad fasad.