18 August 2012
18 August 2012,
 0

Lär dig mer om QR-koder

Historia

Användandet av QR-koder i tryckta medier har ökat rejält de senaste åren och en enkel förklaring till detta är de smarta telefonerna som gör det oerhört enkelt att skanna koderna. Tidigare har det behövts speciell och dyr apparatur, men tekniken är nu tillgänglig via antingen applikationer eller så är den inbyggd i telefonen som en standardapplikation.

QR står för Quick Response och var initialt, i början 90-talet, en intern logistiklösning inom bilindustrin. Fram till för bara några år sedan har det varit en teknik som inte fått någon större uppmärksamhet för den stora massan, men i och med de smarta telefonernas inträde på marknaden har detta som sagt ändrats.

Koderna

QR-koder blandas lätt ihop med EAN-koder, men det finns en del skillnader. QR-koder är tvådimensionella koder som kan innehålla mycket mer information än EAN-koder och dessutom har QR-koderna större felmarginal samt att det är lättare att kontrollera innehållet idem.

QR-kod_1 QR-kod_2

Ovan syns två stycken QR-koder. Båda är kvadratiska och utgörs av en mängd fyrkanter som i kombination representerar en mängd tecken. Ju fler tecken desto fler fyrkanter och desto fler fyrkanter desto svårare att skanna. Av den anledningen är det bra att minimera antalet tecken. QR-koderna ovan länkas till samma ställe, men i den vänstra har vi använt en URL-förkortare.

En annan faktor som är avgörande för skanningen är kontrasten mellan fyrkanterna. Koderna ovan är svartvita, men det behöver de inte vara. Ju mer kontrast desto lättare att skanna. När kontrasten är för dålig kommer det inte fungera alls att skanna då koden måste kunna urskiljas från dess bakgrund. Ljusrosa eller limegrönt är alltså inte att rekommendera. Det år heller inte att invertera koderna och det måste alltid finnas en marginal runt koderna. Vill du veta mer om vad som funkar och inte? Ladda ner vår QR-guide här.

QR-kodens innehåll

Vanligtvis laddas QR-koden med en URL (webadress) som länkas till en mobilsida, film eller facebook, men de kan även innehålla ren text, kontaktuppgifter eller förskrivna sms. QR-koden skannas med en QR-läsare i telefonen som till exempel Mopper, men det finns en uppsjö av QR-läsare på marknaden. Vad som skiljer Mopper från andra läsare kan du läsa mer om här. Moppers applikation kan du göra lite mer med, men det är viktigt att understryka att innehållet i koden är det som är viktigast. Länka t.ex inte till en landningssida som inte är mobilanapassad.

Vill du läsa mer om hur det fungerar så kan du göra det här.

Hur mycket används QR-koder?

QR-koder används mer än någonsin och vi på Mopper har sammanställt statistik. Besök vår statistik sida QR Statistik.

Exempel på hur QR-koder används

Vi har samlat ihop mängder med exempel på hur QR-koder används i hela världen. Kolla in vår exempel sida!

Lär dig mer med hjälp av våra white papers

Mopper har skapat mängder med white papers för att hjälpa dig att förstår hur QR-koder kan användas. Kolla in alla våra white papers här!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>